La relació entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès i Caldes Animal es va iniciar al 2014 a través de la signatura d’un conveni de col·laboració segons el qual, Caldes Animal passava a gestionar els animals abandonats del municipi. Amb aquest pas tant l’ajuntament com La Prote mostrava la seva voluntat de col·laborar a fi de tenir cura dels animals més necessitats del municipi.