QUESTIONS GENERALS

* L'accés als menors d'edat a les instl·lacions de Caldes Animal és possible sempre que vinguin acompanyats per un adult. Aquests menors podran tenir contacte amb els ossos, jugar, pentinar, etc. però no podran treure a passejar gossos fora de les instal·lacions.
* Els majors de 14, però menors de 18 podran passejar gossos sempre amb autorització d'un adult.
* Es recomanable portar roba que es pugui embrutar i sabates adequades per anar a la montanya. Caldes Animal (CA) no es farà responsable dels possibles desperfectes en la roba.
* Cal tenir sempre un comportamnet cívic dintre de les instal·lacions (no embrutar, no cridar, etc.).
* Cal fer cas de les indicacions del personal de CA en tot moment. Sobretot en el que fa referència a obrir gàbies, posar gossos junts, etc.

GOSSOS

* Serà el personal de CA qui determinarà quin gos és el recomanat per cada persona i donarà les indicacions a seguir, així evitarem possibles problemes.
* No es donarà de menjar als animals sense autorització previa del personal.
* Els gossos sortiran sempre amb corretga i MAI es deixaran sense lligar.
* Durant el passeig cal respectar a la resta de gent, potser no els agraden els gossos,  i altres  gossos per evitar possibles problemes.


GATS

* No es donarà de menjar als animals sense autorització previa del personal.
* Cal respectar MOLT el caràcter propi de cada gat, MAI forçar un gat que no vol ser agafar.
* Tenir molta cura amb les entrades i sortides de la seva estància per evitar fugides de gats o entrades de gossos.

Go to top