Sant Cugat del Vallès és avui una ciutat jove i moderna que, alhora, ha sabut conservar l’esperit tradicional d’aquell poble agrícola i d’estiueig de no fa tants anys. Ciutat verda i innovadora, el seu repte és seguir avançant en un model basat en la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Situada als peus de la serra de Collserola i en un dels principals eixos econòmics del país, un lloc on viure i gaudir, estudiar i treballar.
Amb prop de 90.000 habitants, la població de Sant Cugat és una de les més joves i més qualificades de Catalunya. Ciutat dels infants, terra d’artistes, campus d’universitats, pol de recerca i seu d’empreses i multinacionals, és també una ciutat acollidora i diversa, amb un ric teixit associatiu.
En aquest apartat de la web municipal podeu consultar classificats per grans àrees temàtiques (cultura, educació, empresa i ocupació, etc.) els serveis, equipaments i activitats que Sant Cugat ofereix per al vostre benestar i desenvolupament.