La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, regula la tinença d'aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la d'altres animals, amb la finalitat d'establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.

Posteriorment, l'estat, va aprovar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, (BOE 74) que regula també aquesta matèria en els aspectes següents:

- determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l'espècie canina.
- estableix els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les persones que en són titulars per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.

Ambdues normatives es complementen i són aplicables a Catalunya d'acord amb el Decret 170/2002, d'11 de juny. Cal dir que aquesta norma amplia els mecanismes de control, no solament a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.

D'acord amb la normativa catalana, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, staffordshire i tosa japonès.

Conjuntament amb l'anterior, també es consideren gossos perillosos els que preveu el Reial Decret 287/2002 en l'article 2.

 

Tràmits

Normativa

 

Entitat responsable

Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia
Per obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.

 

Go to top