Nom: XULA
Raça: (x)
Pel: Curt
Edat: x
Sexe: Famella
Mida i pes aproximat: Petita (entre 10 y 15 Kg)
Caràcter:
Nivell activitat: Mig
Necessitats especials: Cap
Descripció:

Estat: Adoptada
En adopció des de: Agost 2010
Adoptada:
Agost 2010
Apadrinada : No

Informació: adoptar, acollir, apadrinar

Go to top